مشاهده اخبار

مانور آمادگی در مقابل بارش در منطقه۹ برگزار شد

با تدبیر شهردار منطقه۹، مانور مشترک معاونت های خدمات شهری و محیط زیست،معاونت فنی و عمرانی و معاونت حمل ونقل ترافیک برای مقابله با آبگرفتگی های احتمالی بارش های روزهای آینده در پهنه غربی پایتخت برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه۹،براساس تدابیر و تاکیدات شهردار منطقه جلساتی با نواحی و معاونت های اجرایی در خصوص تعیین نقاط حساس آبگیر و مشخص بودن مسوول هر نقطه با اکیپ اجرایی اعم از سر کارگر ، کارگر و تجهیزات فردی و پمپ و کف کش و استقرار ماشین آلات، برای هماهنگی های لازم انجام شده است.
بر همین اساس و با تنظیم سناریوی نقاط آبگیر که مشخصات هر نقطه اعم از مسئول و نحوه ارتباط مخابراتی با تعداد کارگران و تجهیزات‌ مشخص و ماشین آلات را مشخص می کند با هماهنگی مشترک با معاونت های فنی عمرانی، ترافیک و خدمات شهری مانور این آمادگی در مقابل بارش در منطقه۹ برگزار شد.

print
1398/8/18rating
  نظرات