مشاهده اخبار

دوچرخه سواری شهرداران مناطق9 و10 با شهرداران مدرسه


در چهاردهمین روز از آبان ماه، مفاخریان شهردار۹ به همراه بحیرایی شهردار منطقه10 و جمعی از مدیران و پرسنل مناطق شهری تا محل خدمت را با دوچرخه به عنوان وسیله حمل و نقل پاک طی کردند.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه9، شهرداران مناطق 9 و 10شهری در راستای حمایت از از کمپین "سه شنبه های بدون خودرو" مسیر میدان آزادی تا محل خدمت در ساختمان های ستادی را رکاب زدند.
سید علی مفاخریان شهردار منطقه9 با اشاره به این حرکت نمادین عنوان داشت: اجرای "سه شنبه های بدون خودرو" در شهر تهران که به صورت نمادین توسط مدیران شهری و دولتی انجام می شود زمینه ای را برای فرهنگ سازی در استفاده از وسایل حمل و نقل پاک و عمومی فراهم می کند تا شاهد آسمان آبی در تهران به عنوان شهری پاک برای همه باشیم .
در ادامه حسین بحیرایی شهردار منطقه10 با اشاره به "سه شنبه های بدون خودرو" آن را یک فعالیت فرهنگی دانست که می توان با بهبود زیرساخت ها و توسعه مسیر های دوچرخه سواری در هوای پاک شهر تهران سهیم شد.
شایان ذکر است به مناسبت روز دانش آموز تعداد 15نفر از دانش آموزان و شهرداران مدرسه منطقه9 در کمپین "سه شنبه های بدون خودرو" شهرداران مناطق 9و10 و مدیران شهری را همراهی کردند.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

print
1398/8/14rating
  نظرات