ادامه مطلب

ادامه مطلب

ناحیه دو//هرس شاخه های اضافه و مرمت تابلو شورون در بزرگراه فتح


واحد ترافیک ناحیه دو از هرس شاخه های اضافه و مرمت تابلو شورون در بزرگراه فتح خبر داد.

به گزارش روابط عمومی منطقه 9، روزبه دلیر مدیر اداره ترافیک ناحیه دو با اعلام این خبر گفت : واحد ترافیک ناحیه دو در راستای  نگهداشت المانهای شهری و ایجاد دید بهتر برای شهروندان  نسبت  به هرس شاخه های اضافه  و مرمت تابلو شورون در بزرگراه فتح اقدام کرد.print
1397/9/13rating
  نظرات