ادامه مطلب

ادامه مطلب

ناحیه دو// مرمت سقف و دیواره پل های آسیب دیده در محله امام زاده عبدالله (ع) و سرآسیاب


واحد زیباسازی  ناحیه دو  از  مرمت سقف و دیواره پل های آسیب دیده در محله امام زاده عبدالله (ع) و سرآسیاب خبر داد.

به گزارش روابط عمومی منطقه 9 ، امیر اشرفیان مدیر اداره خدمات شهری ناحیه دو با بیان این خبر گفت: واحد زیبا سازی ناحیه دو در راستای فرهنگ سازی استفاده از پل ها  هوائی و همچنین رفع خطر و نواقص موجود به منظور جلب رضایتمندی شهروندان نسبت به  مرمت سقف و دیواره پل های آسیب دیده در محله امام زاده عبدالله (ع) و سرآسیاب اقدام کرد.

 


print
1397/9/13rating
  نظرات