ادامه مطلب

ادامه مطلب

ناحیه دو//رفع خاموشی پل های عابر مکانیزه در سطح ناحیه دو


واحد زیباسازی  ناحیه دو از  رفع خاموشی  پل های مکانیزه  عابرپیاده  در سطح ناحیه دو خبر داد.

به گزارش روابط عمومی منطقه 9 ، امیراشرفیان مدیر اداره خدمات شهری ناحیه دو با بیان این خبر گفت: واحد زیبا سازی ناحیه دو  در راستای فرهنگ سازی استفاده از پل ها  هوائی به منظورپشیگیری از بروز حوادث جانی برای شهروندان نسبت به رفع خاموشی پل های  مکانیزه عابر پیاده در سطح محدوده اقدام کرد. 

print
1397/9/13rating
  نظرات