ادامه مطلب

ادامه مطلب

ناحیه دو//امحاء دیوار نویسی های غیر مجاز درمعابر عمومی ، پارکها و پل عابر پیاده ناحیه دو


واحد زیباسازی  ناحیه دو از امحاء دیوار نویسی های غیر مجاز درمعابر عمومی ، پارکها و پل عابر پیاده در سطح ناحیه دوخبر داد.

به گزارش روابط عمومی منطقه 9 ، امیراشرفیان مدیر اداره خدمات شهری ناحیه دو با بیان این خبر گفت: واحد زیباسازی ناحیه دو به منظور زدودن آلودگی های بصری از چهره شهر به منظور خدمت رسانی به شهروندان نسبت به امحاء دیوار نویسی های غیر مجاز درمعابر عمومی ، پارکها و پل عابر پیاده  ناحیه دو اقدام کرد. 

print
1397/9/13rating
  نظرات