ادامه مطلب

ادامه مطلب

عملیات کنترل و مبارزه با جانوران مضر شهری توسط اداره ساماندهی صنایع و مشاغل


به گزارش روابط عمومی منطقه 9 حسین ابراهیمی رئیس اداره ساماندهی صنایع و مشاغل معاونت خدمات شهری و محیط زیست منطقه با اعلام این خبر گفت: با عنایت به لزوم کنترل جمعیت و مبارزه با جانوران مضر شهری در جهت کاهش مضرات زیست محیطی و رضایتمندی شهروندان منطقه، اکیپ مبارزه با جانوران مضر شهری این اداره در ادامه اجرای طرح ضربتی یک هفته ای به تشدید عملیات شناسایی و طعمه گذاری منافذ آلوده به تردد موش در خیابانهای استاد معین و 21 متری جی پرداخت .
همچنین جهت اطلاع رسانی و آموزش چهره به چهره کلیه شهروندان به توزیع بروشور و کتابچه و نصب بنر نیز پرداخته شده است. هدف از اجرای این طرح افزایش رضایتمندی شهروندان می باشد. print
1397/9/13rating
  نظرات