ادامه مطلب

ادامه مطلب

عملیات کنترل و مبارزه با جانوران مضر شهری توسط اداره ساماندهی صنایع و مشاغل


به گزارش روابط عمومی منطقه 9 حسین ابراهیمی رئیس اداره ساماندهی صنایع و مشاغل معاونت خدمات شهری و محیط زیست منطقه با اعلام این خبر گفت: در راستای کنترل و مبارزه با جانوران مضر شهری و رضایتمندی شهروندان، کارشناس پیمانکار از فعالیت اکیپ کنترل و مبارزه با جانوران مضر شهری در خیابان نجارزادگان بازدید نمود. در این بازدید اقدامات به شرح ذیل انجام شد:
1-نحوه صحیح شناسایی و طعمه گذاری منافذ آلوده به تردد موش
2-توزیع بروشور و کتابچه به شهروندان
3-جمع آوری بهداشتی لاشه
همچنین در این بازدید به کلیه تکنسین ها تجهیزات شامل کلاه گرم توزیع گردید. هدف از اجرای این طرح افزایش رضایتمندی شهروندان می باشد.print
1397/9/11rating
  نظرات