ادامه مطلب

ادامه مطلب


برگزاری بازدید میدانی از محله سرآسیاب مهرآباد
بازدید میدانی از محله سرآسیاب مهرآباد در روز چهارشنبه مورخ 97/9/7 با حضور شهردار محترم منطقه،معاونین و دبیر شورایاری محله فوق بعمل آمد.طی این بازدید برخی از مشکلات محله در حوزه های مختلف امور شهری،عمران،ترافیک و ...مطرح و از نزدیک مورد شناسایی قرار گرفت و شهردار محترم دستورات مقتضی را در جهت رفع موارد فوق صادر فرمودند.

تعداد مشاهده: 15
1397/9/11
print