ادامه مطلب

ادامه مطلب

برگزاری جلسه مناقصه


جلسه مناقصه روز چهارشنبه مورخ 30/8/97 در سالن کنفرانس معاونت  مالی برگزارگردید. مسعودی علوی معاون مالی و اقتصاد شهری گفت : دراین جلسه که با حضور نمایندگان اداره کل حقوقی ،معاونت امورشهری و محیط زیست، معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران برگزار گردید، یک فقره مناقصه مربوط به فضای سبز حوزه خدمات شهری منطقه انجام شد . وی همچنین افزود بررسی 5 مورد مناقصه ویک مورد مزایده برگزارشده در آبان ماه سال جاری ،از موضوعات مطروحه بوده است .

 

print
1397/9/3rating
  نظرات