ادامه مطلب

ادامه مطلب

برگزاری کمیته هماهنگی و مشورتی خرید


مسعودی علوی معاون مالی و اقتصاد شهری ، با اعلام خبر برگزاری کمیته هماهنگی و مشورتی خریدگفت : این کمیته که با حضور معاونین منطقه ، روسای ادارات درخواست دهنده ، رئیس محترم بازرسی با هدف کاهش هزینه و حذف درخواست های غیر ضروری ، در سالن جلسات معاونت مالی روز چهارشنبه مورخ 30/8/1397   برگزار و تصمیمات لازم در این خصوص اتخاذ گردید .print
1397/9/3rating
  نظرات