ادامه مطلب

ادامه مطلب

هیات منصفه کارکنان منطقه 9 اولین کارمند نمونه مهر ماه را معرفی کرد


 هیات منصفه کارکنان شهرداری منطقه 9 کارمند نمونه مهرماه را معرفی کرد.

به گزارش روابط عمومی معاونت توسعه منابع انسانی منطقه 9، جوادی فرد با اعلام این خبر که اعضای هیات منصفه کارکنان شهرداری منطقه  در جلسات متعددی به بررسی معیار و شاخص های انتخاب کارمند نمونه  پرداختند که حاصل آن انتخاب اولین کارمند نمونه ماه توسط آن هیات در مهر ماه بود، فاطمه جوکار بدلیل خلاقیت در ایجاد تصفیه خانه آب خاکستری و اهتمام در نگهداشت نیروگاه تولید برق خورشیدی بعنوان كارمند نمونه مهرماه سال97 معرفي شد.

معاون توسعه منابع انسانی منطقه 9همچنین به بیان برخی شاخص های انتخاب کارمند نمونه پرداخت وگفت: حسن شهرت، وجدان کاری خلاقیت و نوآوری، کاردانی و مهارت، حسن معاشرت با همکاران و ارباب رجوع و مسئولیت پذیری ازجمله شاخص های مورد ارزیابی می باشد.print
1397/8/23rating
  نظرات