ادامه مطلب

ادامه مطلب


نشست دبیران و اعضاء کارگروه تخصصی اجتماعی و فرهنگی شورایاری ها با معاونت امور اجتماعی و فرهنگی منطقه

نشست دبیران شورایاری با معاونت امور اجتماعی و فرهنگی منطقه در روز دوشنبه مورخ 97/8/7 برگزار گردید.هدف از برگزاری این جلسه هماهنگی و مشارکت هر چه بیشتر شورایاران با معاونت اجتماعی و فرهنگی بود. طی ای جلسه هر یک از دبیران موارد و معضلات مد نظر خود را مطرح و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

 


تعداد مشاهده: 19
1397/8/21
print