ادامه مطلب

ادامه مطلب

انتخابات شهرداران مدارس در ورودی غربی پایتخت؛ بیستمین دوره انتخابات شهردار مدرسه در مدارس منطقه9 برگزار می شود


معاون امور اجتماعی و فرهنگی منطقه9 از برگزاری بیستمین دوره انتخابات شهردار مدرسه در روز بیست آبان ماه در 20 مدرسه منطقه 9 در مقطع متوسطه دوره اول و دوم خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه9،شهریار رشید علی پور ضمن اعلام این خبر گفت:با توجه به رویکرد مدیریت شهری در جهت هدفمند و اثر بخش کردن آموزش های شهروندی با توجه به شعار شهردار تهران مبنی بر" تهران ، شهر زیست پذیر ، شهروند مشارکت پذیر " بیستمین دوره شهردار مدرسه در 20 مدرسه منطقه 9 برگزار می شود.
معاون امور اجتماعي و فرهنگي شهرداری منطقه9 در خصوص فرآيند عضويت و مشاركت دانش آموزان در اين طرح بیان داشت:بر اساس اين طرح دانش آموزان مقاطع متوسطه ابتدا كانديداتوري خود را براي پذيرش مسئوليتهاي شهردار مدرسه و معاونت هاي آن اعلام مي كنند و با توجه به امتیازی که از طریق خود و دیگر ارزیابان (تیم اجرایی) کسب می کنند در فرصت تبليغاتي انتخاباتي به معرفي توانايي ها و مطرح كردن برنامه هاي خود براي دانش آموزان مي پردازند و در انتها با راي دانش آموزان، شهردار و 8 نفر از معاونين شهردار انتخاب مي شوند.
علیپور همچنین افزود:فعاليتهاي مربوط به حفظ محيط زيست، امكانات بهداشتي، امكانات ورزشي و ايجاد فضاي سبز و فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی از اثرات مطلوب اجراي طرح بوده است.
معاون شهردار به وظایف شهرداران مدارس و معاونین آنها نیز اشاره کرد و گفت:هماهنگی های لازم برای برگزاری جلسه های مشترک و مستمر اعضای طرح با مسئولین شهرداری و مدرسه ، کمک به حل مسائل و مشکلات معاونت ها در اجرای برنامه ها ، شناسایی و اولویت بندی نیازهای مدرسه ، جلب مشارکت د انش آموزان از جمله وظايف شهردار و معاونين مدارس است.
وي در خاتمه با اشاره به وظايف شهردار و معاونين مدرسه اظهار داشت: شهردار مدرسه كه با راي مستقيم دانش آموزان حداكثر براي مدت يكسال تحصيلي انتخاب مي شود در راس گروه منتخب قرار گرفته و مسئوليت هدایت و برنامه ریزی در كليه امور را با کمک و همراهی معاونین به عهده خواهد داشت.

 

print
1397/8/15rating
  نظرات