ادامه مطلب

ادامه مطلب

برگزاری اولین کارگاه توجیهی و نظرسنجی طرح مطالعاتی "مناسب سازی فضاهای شهری شاخص منطقه 9 برای استفاده گروه های خاص

امیر تیغ نورد معاون برنامه ریزی و توسعه شهری، از برگزاری اولین کارگاه توجیهی و نظرسنجی طرح مطالعاتی "مناسب سازی فضاهای شهری شاخص منطقه 9 برای استفاده گروه های خاص"در روز یکشنبه مورخ 97/08/13 خبر داد:

 


در این جلسه که با حضور تعدادی از شهروندان محترم منطقه (گروه خاص سالمندان)، خانم ثابت (مجری طرح)، خانم رحمانی (جانشین رئیس اداره تشکیلات و بهبود روشها)، آقای فربدنیا (کارشناس تحقیق و توسعه) و کارشناسان حوزه های مرتبط (فنی و عمران شهرسازی و معماری حمل و نقل و ترافیک) برگزار گردید، پس از توضیحاتی از جانب مجری طرح، به منظور غنی سازی پروژه مورد نظر و مشارکت هر چه بیشتر جامعه هدف، ضمن گفتگو و بررسی موضوع مورد نظر، معابر نامناسب و مشکل ساز بر اساس الگو و نقشه های ارائه شده پس از هم اندیشی و نظرسنجی، اولویت بندی شده و در پایان پیشنهاداتی از سوی شرکت کنندگان مطرح گردید.
print
1397/8/14rating
  نظرات