ادامه مطلب

ادامه مطلب

ناحیه یک // مرمت آسفالت ونوار حفاری درخیابان هاشمی


به گزارش روابط عمومی منطقه 9 ، واحد عمران اداره فنی ترافیک ناحیه یک نسبت به مرمت آسفالت وطول نوار حفاری در تقاطع خیابان استاد معین با خیابان شهید دستغیب غربی و همچنین خیابان هاشمی بن بست نوزده  اقدام نمود .

print
1397/8/14rating
  نظرات