ادامه مطلب

ادامه مطلب

ناحیه یک // برگزاری کارگاههای آموزشی در دبستان شهید رجبی


به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه 9،عبدلی مدیر اداره خدمات شهری ناحیه یک با بیان این مطلب گفت: واحد بازیافت  درراستای اجرای طرح استقبال از مهر و در جهت فرهنگ سازي و اجرای طرح تفکیک پسماند در مدارس  اقدام به برگزاری کارگاههای  آموزشی در خصوص شيوه هاي كم حجم سازي پسماند ها ، تفكيك از مبداء پسماند خشك از تر و نقش آن  درحفظ منابع طبيعي و محيط زيست  در دبستان شهید رجبی واقع در خیابان دکتر هوشیارکرد.


print
1397/8/14rating
  نظرات