ادامه مطلب

ادامه مطلب

ناحیه یک // رعایت و رفع سد معبر مصالح ساختمانی


به گزارش روابط عمومی منطقه 9 ، دانشمندی رئیس اداره شهرسازي ناحيه یک دربیان این مطلب گفت  : در راستاي كنترل و نظارت بر عملكرد ملک هاي داراي جواز ساخت ، تشكيل پرونده  تخريب و نوسازي را منوط به رعايت حریم و رفع سد معبر مصالح  ساختمانی مي نمايد. اين روند در راستاي سهولت در تردد  ديگر اهالي محل و خدمت رساني به شهروندان محترم و کاهش آلودگي زيست محيطي اعمال مي گردد.


print
1397/8/14rating
  نظرات