ادامه مطلب

ادامه مطلب

ناحیه یک // ویژه برنامه های 13 آبان (روز دانش آموز ) در مدرسه پسرانه شهید ملکی


به گزارش روابط عمومی منطقه 9 ، ساری رئیس اداره اجتماعی و فرهنگی ناحیه یک دربیان این مطلب گفت : واحد آموزشهای شهروندی با همکاری واحد فرهنگی اقدام به برگزاری مراسم 13 آبان (روز دانش آموز ) در مدرسه پسرانه شهید ملکی شدند . در این برنامه دانش آموزان از سخنان مدیر مدرسه در رابطه با فلسفه 13 آبان آشنا شدند  و در پایان به تمامی دانش آموزان هدیه اهداء گردید.

print
1397/8/14rating
  نظرات