ادامه مطلب

ادامه مطلب

ناحیه یک // حضور شهروندان و پرسنل محله دکتر هوشیار در راهپیمایی 13آبان


به گزارش روابط عمومی منطقه 9 ،واحد فرهنگی اداره اجتماعی و فرهنگی ناحیه یک ، اقدام به شرکت در راهپیمایی 13آبان با حضور100نفر از شهروندان و پرسنل سرای محله دکتر هوشیار درراهپیمایی13 آبان شدند .

print
1397/8/14rating
  نظرات