ادامه مطلب

ادامه مطلب

پنجمین جلسه کمیته ایمنی ساختمان


به گزارش روابط عمومی منطقه 9 رضا مددی معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه با اعلام این خبر گفت: پنجمین کمیته ایمنی ساختمان به دستور شهردار محترم منطقه با هدف بررسی راهکارهای موجود در جهت ایمنی ساختمانهای سطح منطقه و با حضور شهردار ناحیه دو، دبیر ستاد مدیریت بحران، رئیس اداره ساماندهی، رئیس اداره بازدید یکسان معاونت شهرسازی و معماری، مدیر پیشگیری آتش نشانی منطقه 4، مدیر hse منطقه 9 ، نماینده بیمارستان شریعت رضوی، دبیر شورایاری منطقه 9، کارشناس اداره برق رودکی، نماینده اداره حقوقی، نماینده شرکت کروز، نماینده آبفا و سایر مدعوین محترم تشکیل شد.
وی در خصوص برگزاری جلسات هفتگی كميته ايمني در ساختمانهای پرخطر سطح منطقه گفت: حضور کلیه اعضاء کمیته ایمنی ساختمان در اماکن پرخطر جهت بازدید و ارائه پیشنهادات در خصوص بهبود وضعیت این گونه اماکن می تواند در جهت رسیدن به اهداف این جلسات مفید واقع گردد. لذا همکاری شرکتها و ارگانهای مرتبط مانند اداره کل کار استان تهران، اتحادیه اصناف، نیروهای انتظامی و غیره باعث موفقیت بیشتر جلسات کمیته ایمنی ساختمانهای پر خطر می باشد. print
1397/8/14rating
  نظرات