ادامه مطلب

ادامه مطلب

اقدامات اکیپ کنترل و مبارزه با جانوران مضر شهری در خیابان لعل آخر


به گزارش روابط عمومی منطقه 9 حسین ابراهیمی رئیس اداره ساماندهی صنایع و مشاغل معاونت خدمات شهری و محیط زیست منطقه با اعلام این خبر گفت: در راستای جلب رضایت شهروندان و کاهش جمعیت موشها، اکیپ کنترل و مبارزه با جانوران مضر شهری با حضور ناظر مقیم منطقه، اقدام به شناسایی و طعمه گذاری منافذ آلوده به تردد موش، نصب دریچه، توزیع و نصب پوستر آموزشی، توزیع تله چسبی، انسداد مقاوم و لانه کوبی منافذ در سرتاسر خیابان لعل آخر نمود. print
1397/8/7rating
  نظرات