ادامه مطلب

ادامه مطلب

بازدید از واحد های صنفی و مشاغل مزاحم


به گزارش روابط عمومی منطقه 9 حسین ابراهیمی رئیس اداره ساماندهی صنایع و مشاغل معاونت خدمات شهری و محیط زیست منطقه با اعلام این خبر گفت: این اداره بمنظور ارتقاء زیست پذیری محیط شهری و کاهش آلایندگی و مزاحمت صنوف نسبت به شناسائی رسته های شغلی که دارای بیشترین شکایت مردمی و آلایندگی هستند، اقدام نمود .
در همین راستا و در مرحله اول کارشناسان منطقه و ناحیه یک، نسبت به توزیع 50 برگ بروشور با محتوای آموزشی مربوط به تمهیدات رسته های شغلی خدمات خودرویی و میوه فروشی به متصدیان این واحدهای صنفی اقدام و در مرحله دوم، در صورت عدم رعایت ضوابط شغلی از سوی آنان نسبت به صدور اخطاریه و اخذ رای بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها برای این اصناف اقدام خواهد شد. print
1397/8/7rating
  نظرات