ادامه مطلب

ادامه مطلب

با حضور مدیران دولتی و مجموعه شهری انجام شد؛ امضای تفاهم نامه مشترک در راه اندازی و توسعه مرکز فناوری های هوشمند شهر تهران در منطقه


print
1397/8/2rating
  نظرات