ادامه مطلب

ادامه مطلب

بازدید مشترک معاونین خدمات شهری منطقه 9 و 5 و معاون فنی و عمرانی منطقه5 از بزرگراه جناح و میدان آزادی


به گزارش روابط عمومی منطقه 9 رضا مددی معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه با اعلام این خبر گفت: بازدید مشترکی بین معاونین خدمات شهری و محیط زیست مناطق 9 و 5 و همچنین معاونت عمران منطقه 5 از بزرگراه محمد علی جناح و میدان آزادی صورت گرفت. در این بازدید راهکار های لازم در خصوص سرازیر شدن آبهای سطحی بزرگراه محمد علی جناح به میدان آزادی در هنگام بارش های شدید ارائه و در دستور کار قرار گرفت. 

print
1397/8/2rating
  نظرات