ادامه مطلب

ادامه مطلب


نشست تخصصي دبيران و اعضاءكارگروه تخصصي محيط زيست شوراياري با معاونت خدمات شهري و محيط زيست منطقه
نشست تخصصی دبیران و اعضای کارگروه تخصصی محیط زیست شورایاری با معاون و روسای ادارات معاونت خدمات شهری و محیط زیست منطقه در روز دوشنبه مورخ 97/7/16در سالن جلسات معاونت مالی منطقه برگزار شد.طی این نشست که با هدف ارتقاء تعاملات فیمابین دبیران و اعضاء کارگروه تخصصی محیط زیست شورایاری با معاونت خدمات شهری و محیط زیست منطقه و همچنین بررسی مشکلات و برطرف سازی معضلات محلات برگزار شد،حاضرین در جلسه به بحث و تبادل نظر در این خصوص پرداختند و موارد مورد بررسی قرار گرفت.


تعداد مشاهده: 20
1397/7/21
print