ادامه مطلب

ادامه مطلب


نشست معاونت فنی و عمران با دبیران و اعضاء کارگروه تخصصی عمران شورایاری ها
 نشست دبیران شورایاری محلات و کارگروه تخصصی عمران شورایاری ها  با حضور معاون و روسای ادارات فنی و عمران منطقه در دفتر معاونت فنی و عمران برگزار گردید. طی این نشست که با هدف ارتقاء تعاملات فیمابین دبیران و اعضاء کارگروه عمران شورایاری ها با معاونت فنی و عمران و همچنین بررسی مشکلات و برطرف سازی معضلات محلات برگزار شد،حاضرین در جلسه به بحث و تبادل در این خصوص پرداختند و موارد مورد بررسی قرار گرفت.

تعداد مشاهده: 17
1397/7/18
print