ادامه مطلب

ادامه مطلب

جلسات تهیه و تنظیم مفاد قرارداد راه اندازی مرکز رشد، نوآوری و فناوری منطقه 9


 به گفته معاون محترم برنامه ریزی و توسعه شهری منطقه ، در جلسه مشترکی معاونین و روسای ادارات منطقه9 و اعضا محترم دبیرخانه تهران هوشمند سازمان فن آوری اطلاعات شهرداری تهران در خصوص  تنظیم قرارداد بهره برداری از ساختمان مرکز رشد و فن آوری های نوین پردازش به بحث و تبادل نظر پرداختند.

به گفته ایشان این مرکز با همکاری دانشگاه صنعتی شریف فعالیتهای جامع و تخصصی در حوزه فناوری های نوین و استفاده از شرکت های دانش بنیان ، استارتاپ ها ، بخش های عمومی و استفاده از اساتید نخبه دانشگاهی به منظور آموزش شهروندی ،  تسهیل درتوسعه سرویس ها و خدمات مشارکتی به شهروندان و ساکنین منطقه9 ارائه خواهد نمود.
 

 

print
1397/6/27rating
  نظرات