ادامه مطلب

ادامه مطلب

مسعود شبابانی مطرح کرد: رضایتمندی شهروندان منطقه 9 در گرو حمیت سازمانی کارکنان


معاون شهرسازی و معماری شهرداری منطقه 9 در جلسه با کلیه کارکنان حوزه ضمن تقدیر و تشکر از آنان گفت: با حمیت سازمانی می توانیم در جهت رضایتمندی بیشتر شهروندان گام برداریم.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 9، مسعود شبابانی در این جلسه با تاکید بر رویکرد حوزه شهرسازی در سالجاری گفت: خوشبختانه در میانگین صدور پروانه و گواهی عملکرد مناسبی داشتیم و کاهش زمان خوبی در این خصوص اتفاق افتاد.

وی ادامه داد: با تعاملی که بین منطقه و دفاتر خدمات الکترونیک وجود دارد بطور قطع می توانیم در کاهش زمان صدور پروانه و گواهی ها اقدامات ویژه ای را انجام دهیم.

شبابانی با تاکید به موضوعات درآمدی نیز اذعان داشت: با احصاء پرونده های درآمدی و پیگیری و به نتیجه رساندن آنها می توانیم در این بخش موفق عمل کنیم که شهردار محترم منطقه نیز به بحث درآمدی تاکید ویژه ای دارند.

وی با اشاره به موضوع نگهداشت شهر و ناحیه محوری نیز گفت: خوشبختانه در اواخر سال گذشته در این خصوص اقدامات مناسبی صورت گرفت و توانستیم رتبه خوبی را کسب کنیم.

معاون شهردار منطقه 9 خاطرنشان کرد: همدلی و هم افزایی در بین کارکنان در پیشبرد اهداف حوزه شهرسازی موثر است و با حمیت سازمانی می توانیم بیش از پیش رضایتمندی شهروندان را حاصل کنیم.


print
1397/6/6rating
  نظرات