ادامه مطلب

ادامه مطلب


نشست رئيس محترم ستاد راهبري مركزي مديريت محله با پژوهشگران محلات
نشست رئیس محترم دبیرخانه ستاد راهبری مرکزی مدیریت محله با پژوهشگران محلات در روز چهارشنبه مورخ 97/5/10 برگزار گردید.

 

 


تعداد مشاهده: 39
1397/5/15
print