ادامه مطلب

ادامه مطلب

برگزاری کلاس های آموزشی برای کارشناسان شهرسازی نواحی منطقه 9


جلسه اتاق فکر معاونت شهرسازی و معماری شهرداری منطقه 9 با حضور معاون، روسای ادارات و دیگر کارکنان برگزار و موضوع برگزاری کلاس های آموزشی برای کارشناسان شهرسازی نواحی دوگانه مطرح شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 9، در این جلسه اتاق فکر کلیه مصوبات جلسه قبلی پیگیری و مصوبات جدیدی در دستور کار ادارات قرار گرفت.

مسعود شبابانی معاون شهرسای و معماری منطقه 9 با تاکید بر آموزش کارکنان گفت: برگزاری کلاس های آموزشی در جهت ارتقا سطح دانش کارشناسان و آشنایی با روند صدور پروانه و طرح تفصیلی و ضوابط و مقررات ساختمانی بسیار موثر است و به روند گردش کار سرعت می بخشد.

وی تشکیل این کلاس های را برای کارشناسان نواحی منطقه در دستور کار ادارات قرار داد و مقرر شد تا بصورت هفتگی در حوزه های صدور پروانه، طرح تفصیلی، بازرسی فنی و بازدید با حضور روسای ادارات در نواحی برگزار شود.

براساس این گزارش، در این جلسه اتاق فکر از سوی کارشناسان ادارات نیز ایده ها و پیشنهادات مطرح و مقرر شد تا در جلسات بعدی به شکلی ویژه نسبت به آنها تصمیم گیری شود.

print
1397/4/26rating
  نظرات