ادامه مطلب

ادامه مطلب

با هدف تعامل و هماهنگی بیشتر برگزار شد؛ جلسه معاون شهردار منطقه 9 با عوامل اجرایی شهربان


معاون شهرسازی و معماری شهرداری منطقه 9 با عوامل اجرایی و پیمانکار نیروهای شهربان به منظور تعامل و هماهنگی بیشتر تشکیل جلسه داد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 9، مسعود شبابانی با بیان اینکه نوع کار مجموعه شهربان بسیار سخت و این نوع کار در این منطقه سخت تر است، گفت: نیروهای شهربان بازوان پرتوان ما هستند و علی رغم کمبود امکانات، شرافتمندانه مشغول کار هستند.

وی با تاکید بر رفع مشکلات و مسایل موجود گفت: این جلسات به منظور عملکرد مناسب اکیپ شهربان در روند بهینه نگهداشت شهر اجرایی می شود.

معاون شهردار منطقه 9 با اشاره به برگزاری جلسات آموزشی برای نیروهای شهربان نیز اظهار داشت: آشنایی با ضوابط و مباحث حوزه شهرسازی در بازدهی کار اکیپ شهربان موثر است و خوشبختانه در نواحی دوگانه منطقه این جلسات به صورت منظم و مستمر برگزار می شود.

در ادامه این جلسه گچپزیان رئیس اداره بازدید یکسان و مدیران شهرسازی نواحی در خصوص اجرای مصوبات جلسه قبلی موضوعاتی را مطرح نموده و سپس پیمانکار اکیپ شهربان نیز به بیان مشکلات و مسایل موجود پرداخت و از سوی معاون شهرسازی و معماری نیز راهکارهایی جهت رفع مشکلات ارائه و مصوب شد.


print
1397/4/26rating
  نظرات