ادامه مطلب

ادامه مطلب

جلسه هم اندیشی اتاق فکر


   

مسعودی علوی معاون مالی و اقتصاد شهری از برگزاری جلسه اتاق فکر در روز سه شنبه 8/3/97 خبرداد: دراین جلسه که با حضور کارشناسان حوزه مالی برگزار گردید درخصوص قراردادهای نگهداشت و برگزاری مناقصات مربوط به حوزه های اجرایی مواردی پیشنهاد و مورد بررسی قرارگرفت .

print
1397/3/9rating
  نظرات