ادامه مطلب

ادامه مطلب

کسب رتبه دوم در بستن تراز مالی سال 96 در بین مناطق


  مسعودی علوی معاون مالی و اقتصاد شهری با اعلام خبر اقدامات شاخص صورت گرفته در سال 97 گفت : این حوزه موفق به کسب رتبه دوم در بستن تراز مالی سال 96 در بین مناطق شد. وی همچنین افزود جلسه کمیته درآمدی در روز سه شنبه 25/2/97 در سالن کنفرانس حوزه مالی برگزارگردید .
 

print
1397/2/26rating
  نظرات