ادامه مطلب

ادامه مطلب

جلسه هم اندیشی اتاق فکرمسعودی علوی معاون مالی و اقتصاد شهری از برگزاری جلسه اتاق فکر در روز سه شنبه 18/2/97 خبرداد: دراین جلسه که با حضور کارشناسان حوزه مالی برگزار گردید ضمن پیگیری موضوعات مطروحه جلسه قبل، درخصوص خرید اقلام مصرفی مواردی مطرح و تصویب گردید .

print
1397/2/22rating
  نظرات