ادامه مطلب

ادامه مطلب

برگزاری جلسه کمیته درآمدی در منطقه


مسعودی علوی با اعلام خبر برگزاری چهارمین کمیته درآمدی گفت : در این جلسه ضمن ارائه گزارش وصول درآمدی منتهی به روز سه شنبه 18/2/97 و تاکید بر تلاش مستمر واحدهای مسئول کسب درآمد، پس از بحث و تبادل نظر در خصوص موضوعات مطرح شده توسط مسئولین ذیربط تصمیمات لازم اتخاذ گردید.print
1397/2/22rating
  نظرات