ادامه مطلب

ادامه مطلب

کلاس آموزشی با موضوع ایمنی، بهداشت و محیط زیست ( HSE )


در راستای ارتقا فرهنگ سازی و الزام اجرای دستور العمل های HSE در روز دوشنبه در سالن کنفرانس معاونت فنی و عمرانی منطقه 9 به مدیریت معاون محترم فنی و عمرانی منطقه کلاس آموزشی  با موضوع ایمنی، بهداشت و محیط زیست ( HSE ) با حضور پیمانکاران و مشاوران منطقه 9 تشکیل شد .

در این کلاس ضمن بررسی و رفع نواقص فعلی در پروژه های نگهداشت و احداثی نسبت به فرهنگ سازی و نیل به ارتقا صد در صدی دستور العمل های HSE در حضور کلیه مشاوران و پیمانکاران معاونت فنی و عمرانی منطقه 9 اقدام گردید . بنابراین ایجاد سیستم های خود نظارتی پیمانکاران، سیستم های تشویق و تنبیه پیمانکاران و آموزش های مستمر تاکید شد . 


                    


         

print
1396/11/25rating
  نظرات