ادامه مطلب

ادامه مطلب

احداث دوربرگردان شرق به شرق تقاطع بلوار زرند با بزرگراه آیت الله سعیدی


فرزاد فرهادیان از احداث دوربرگردان شرق به شرق تقاطع بلوار زرند با بزرگراه آیت الله سعیدی خبر داد وگفت:در بیشتر معابر منطقه 9 به دلایلی نظیر عدم وجود شبکه راههای منظم وبافت فرسوده و قدیمی مشکلات ترافیکی پر رنگ تر می باشد و سبب اتلاف وقت و هزینه فراوان می شود .
معاون حمل ونقل وترافیک منطقه 9 احداث دوربرگردان ها را به عنوان یکی از المان های شبکه معابر شهری برای ایجاد دسترسی بین کاربری ها و معابر در دو سوی یک مسیر شریانی نظیر بلوارها و بزرگراه ها برشمرد که می توانند نقش بسزایی در کاهش بار ترافیکی و زمان سفر داشته باشند وی اعلام کرد عدم وجود دوربرگردان شرق به شرق (قبل از احداث) دربلوار 45 متری زرند(قبل از میدان بوتان) سبب می گردید که تقاضای این دسترسی به ناچار وارد میدان بوتان و سپس بزرگراه آیت الله سعیدی –شمال شده و از دوربرگردان جنوب به جنوب موجود در این بزرگراه استفاده کنند که این امر در ساعت اوج ترافیک علاوه بر افزایش تراکم در معبر بزرگراه آیت الله سعیدی و میدان بوتان بر میزان زمان سفر و تاخیر وارده بر شبکه اثر گذار بوده و همچنین در ساعات غیر اوج و خلوتی شبکه ،برخی خودروها نسبت به تردد خلاف به منظور تامین دسترسی شرق به شرق در میدان بوتان اقدام می کردند که موجب کاهش میزان ایمنی محدوده می گردید .از این رو با انجام اصلاح هندسی به مساحت 950 متر مربع ،325 متر جدول کاری واجرای کفپوش به متراژ 425 متر مربع نسبت به احداث دور برگردان شرق به شرق تقاطع بلوار زرند با بزرگراه آیت الله سعیدی اقدام شد .

                       

print
1396/11/2rating
  نظرات