ادامه مطلب

ادامه مطلب

احداث میدان و رفیوژ میانی در ناحیه 2 منطقه 9


معاونت فنی و عمرانی منطقه 9 به منظور جلوگیری از تصادفات روبروی شهرداری ناحیه 2 اقدام به احداث میدان و رفیوژ میانی به میزان 100 متر طول کرد.


print
1396/9/28rating
  نظرات