ادامه مطلب

ادامه مطلب

استفاده از فلاسک آسفالت


معاونت فنی و عمرانی منطقه 9 برای جلوگیری از ترافیک و اجرای هر چه بهتر لکه گیری آسفالت در خیابان آزادی دور میدان آزادی از فلاسک آسفالت استفاده نموده و در حدود 40 متر مربع لکه گیری انجام داده .

 

 

print
1396/9/25rating
  نظرات