ایستگاههای بی آر تی

عنوانآدرستلفنفکسپست الکترونیکیتوضیحات
پل عابر پیاده بزرگراه ایت الله سعیدی مقابل کوچه نوروزی
پل عابر پیاده بزرگراه فتح شرقی مقابل بیمارستان شرعت رضوی
پل عابر پیاده بزرگراه فتح شرقی جنب خیابان نهم
پل عابر پیاده بزرگراه فتح شرقی مقابل مسجد نرگس
پل عابر پیاده خیابان آزادی تقاطع شهیدان
پل عابر پیاده خیابان شهیدان تقاطع هاشمی
پل عابر پیاده خیابان آزادی تقاطع دهقان
پل های عابر پیاده خیابان آزادی تقاطع دهقان
پل های عابر پیاده بزرگراه فتح شرقی جنب خیابان سیزدهم
503 ارتش خ آزادي خ استاد معين خ هرمزان 6-66832745
آزادي خ آزادي خ ميمنت روبروي آتش نشاني 7-66035144
آزادي
آزادي م.آزادي-زير برج آزادي 66023951-66064121
آزادي م.آزادي-زير برج آزادي 66023951-66064121
آسايش خ.هاشمي نرسيده به استاد معين
آفتاب خ 20 متري شمشيري خ پادگان
آفرينش 1 خ دامپزشكي كوچه شهيد حيدريان 66045696 مدير: نرگس بيك محمدلو
آمنه خ شمشيري نبش خ شهيد مسيح خواه
آموزش آرايشگرئ مهرآبادجنوبي 20-مترئ پادگان -سرچهاراه تفرش
آموزش بافندگي خيابان آزادئ -خيابان استادمعين -خيابان طوس
آموزش خياطي بلواراستادمعين بعدازهاشمي روبروئ بلوك فرهنگيان جنب مسجدفاطمه
آموزش خياطي خيابان آزادئ -خيابان 21مترئ جي -كوچه نصيرزاده
آموزش دوخت لباس مهرآبادجنوبي خ20 مترئ پادگان 10 مترئ فرحزادئ
آموزش رانندگي تهران -مهرآبادجنوبي -خيابان شهيد كوسه لو
آموزش رانندگي ميدان هاشمي نبش خيابان پارسائيان
12345678910...