معرفی شهردار منطقه

جناب آقای دکتر مفاخریان

سوابق تحصیلی

دکتری تخصصی زمین شناسی ساختمانی

سوابق اجرایی

شهردار منطقه 9 ( هم اکنون ) 
قائم مقام شهردار منطقه 13 
معاون مالی و اقتصاد شهری منطقه 8 
معاون مالی و اقتصاد شهری منطقه 9 
معاون اداره کل برنامه ریزی و توسعه شهری خدمات شهری 
قائم مقام شهردار 
معاون اداره کل امور مناطق 
معاون مالی و اقتصاد شهری منطقه 7 
معاون برنامه ریزی و توسعه شهری منطقه 7 
رئیس اداره آموزش