املاک

املاک مستغلات

                                  
                       

رئیس اداره املاک و مستغلات


 سید سعید سید طالبی
  کارشناسی ارشد مدیریت  کسب و کار الکترونیک
    تماس با رئیس : 96037290
                                                                                     

سوابق شغلی

           دبیر کمیته درآمد سازمان املاک و مستغلات

           مدیر اداره فناوری اطلاعات سازمان املاک و مستغلات

           سرپرست اداره امور مناطق سازمان املاک ومستغلات

 ناظر کیفی تیم سامانه جامع املاک و مستغلات

مسئول ایجاد و راه اندازی استانداردهای مدیریت کیفیت در سازمان املاک و  مستغلات