معاونت اجتماعی و فرهنگی

معاونت اجتماعی و فرهنگی

                    
                                             

سرپرست معاونت اجتماعی و فرهنگی


 علی حیدری
   کارشناسی مدیریت امور فرهنگی
    تماس با معاون : 96037400
                                                                                                     چارت سازمانی معاونت

                                                                                                 

سوابق شغلی

ناظر عمران معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه 7
مسئول دفتر معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه 7
مسئول حفاریها معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه 7
معاون ناحیه 3 شهرداری منطقه 7
شهردار ناحیه 3 شهرداری منطقه 7
شهردار ناحیه 5 شهرداری منطقه 7
معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه 7
مدیر دفتر شهردار منطقه 7
مشاور مدیر عامل شرکت هادیان شهر ( هم اکنون )
معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه 9 ( هم اکنون )

ادارات زیر مجموعه

امور بانوان = لیلا رحمتی والا 96037415
رئیس اداره فرهنگی =  حمیدرضا ساری   96037410
مدیر اداره ورزش = هادی کاشانی 96037423
رئیس ورزش بانوان = سحر زمانی  96037421
رئیس اداره آموزشهای شهروندی = فرحناز پیروز 96037405
رئیس اداره سلامت = شهناز رمضانعلی  96037596
مسئول شورایاری = منصوره السادات موسویان 96037408
رئیس اداره آسیبهای اجتماعی = صادق محمدی 66606066
رئیس اداره مطالعات = فاطمه فرهادی 96037353
رئیس اداره کنترل عملکرد = میثم مسلمی 96037425
رئیس اداره گردشگری = سید علی شهیدی 66607095