ارتباط با مسئولین

ارتباط با مسئولین

سمت  نام مسئول
 پست الکترونیک
 شماره تماس
 شهردار منطقه
 سید علی مفاخریان
 shahrdar.region9@.tehran.ir  96037501-503-504
 مشاور و مدیر دفتر شهردار
 محمد پرویزی
 parvizi-moh@tehran.ir  96037502
 معاون حمل و نقل و ترافیک
 فرزاد فرهادیان بابادی
  farhadian-fa@tehran.ir
 96037440
 معاون فنی و عمرانی
 مجید امانی
amani-m@tehran.ir
 96037310
 معاون اجتماعی و فرهنگی ( سرپرست )
 علی حیدری
 a-heydari@tehran.ir  96037400
 معاون شهرسازی
فرهاد کرمی
karami-fa@tehran.ir  96037120
 معاون مالی و اقتصاد شهری
زهرا پیروزی
  pirouzi@tehran.ir  96037205
 سرپرست برنامه ریزی و توسعه شهری
امیر حسین جابرانصاری
jaberansri-a@tehran.ir
 96037230
 معاون خدمات شهری و محیط زیست  
رضا مددی
madadi-r@tehran.ir
 96037100
 معاون توسعه منابع انسانی
 فاطمه جوادی فرد
javadifard@tehran.ir
 96037010