ارتباط با مسئولین

ارتباط با مسئولین

سمت
 نام مسئول
 پست الکترونیک
 شماره تماس
 شهردار منطقه
 سید علی مفاخریان
 shahrdar.region9@.tehran.ir  96037501-503-504
 قائم مقام
 داود لطفی
 lotfi-da@tehran.ir  96037300
 مشاور و مدیر دفتر شهردار
 محمد پرویزی
 parvizi-moh@tehran.ir  96037502
 معاون حمل و نقل و ترافیک
 فرزاد فرهادیان بابادی
  farhadian-fa@tehran.ir
 96037440
 معاون فنی و عمرانی
 هادی میرزائی
 mirzaei-had@tehran.ir 
 96037310
 معاون اجتماعی و فرهنگی
 معصومه سادات عمارتی
 emarati@tehran.ir  96037400
 معاون شهرسازی
 مسعود شبابانی
 shababani@tehran.ir  96037120
 معاون مالی و اقتصاد شهری
 سید علی اکبر مسعودی علوی
  alavi_1351@yahoo.com
 96037205
 معاون برنامه ریزی و توسعه شهری
 غلامرضا رضائی
 rezaei-g@tehran.ir  96037230
 معاون خدمات شهری و محیط زیست
 محمد نیکنام
 niknam-moha@tehran.ir  96037100
 معاون توسعه منابع انسانی
 ابراهیم معصومی
 masoumi-e@tehran.ir  96037010