راهنمای طبقات ساختمان اصلی شهرداری منطقه 9

راهنمای طبقات ساختمان اصلی شهرداری منطقه 9


طبقه زیر همکف = نمازخانه – رستوران – باشگاه ورزشی پرسنل – مطب پزشک – تلفنخانه

طبقه همکف = گزینش - دبیرخانه - یگان حفاظت-معاونت منابع انسانی ( امور اداری ، رفاه ، ایثارگران ) اداره آموزش - پایگاه بسیج - تایپ و تکثیر-دفتر خدمات و پشتیبانی- تکریم ارباب رجوع - سایت بانک شهر - سالن اجتماعات-دفتر نماینده خدمات اداری شهر و هادیان

طبقه اول = معاونت شهرسازی و معماری-معاونت خدمات شهری -اداره درآمد-امور قراردادها – اجرای احکام

طبقه دوم = معاونت مالی و اقتصاد شهر ( حسابداری ، حسابرسی ، تدارکات ، بهای تمام شده ) – معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری    ( بودجه ، فناوری ، سایت ) – دفتر حراست – اداره حقوقی – اداره املاک

طبقه سوم =  معاونت فنی و عمرانی – روابط عمومی – سامانه 1888

طبقه چهارم = معاونت ترافیک – معاونت اجتماعی و فرهنگی – اداره بازرسی – اداره بیسیم

طبقه پنجم = حوزه دفتر شهردار – سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی – مشاوران – سالن کنفرانس