معاونت فنی عمرانی

ابنیه
----------

حسینیه یا زهرا ( برای مشاهده اطلاعات بیشتر روی عکس کلیک کنید)فرهنگی ورزشی کوثر ( برای مشاهده اطلاعات بیشتر روی عکس کلیک کنید)ساختمان پردازش 
( برای مشاهده اطلاعات بیشتر روی عکس کلیک کنید)
مخزن 500 
مخزن 1000


  راه و باند 
-----------

منطقه ای : عملیات نگهداشت ، عملیات نگهداشت محلات نیازمند
فرا منطقه ای : زیرگذر استاد معین تا اکبری ، پروژه امتداد بلوار استاد معین تا سی جی ، یادگار امام ( ره )

 

                           برای مشاهده پرتال معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران روی عکس زیر کلیک کنید.