طرح مشارکت مردم در پرتال منطقه 9

طرح مشارکت مردم در پرتال منطقه 9

در راستای طرح هدفمند سازی محتوای ارائه شده در پرتال شهرداری منطقه 9 و بهینه سازی متون و محتوای گرافیکی ارائه شده در این پرتال جهت رفع سوالات و مشکلات شهروندان منطقه، اقدامات زیر صورت گرفته است .
به منظور بهینه سازی و انتخاب صحیح کلمات کلیدی استفاده شده در متون صفحات داخلی پرتال شهرداری منطقه 9، کلمات جستجو شده در مراجعی نظیر Google Trends ارزیابی گردید و متون صفحات بر پایه این کلمات کلیدی در صفحات قرار داده شد. این مهم به منظور ارجاع صحیح کاربران از موتوهای جستجوگر به صفحات داخلی پرتال صورت گرفته است .
به منظور بهینه سازی محتوا و متون ارائه شده در پرتال، در انتهای هر صفحه، نظرسنجی محتوایی صفحه قرارداده شده است، که نتایج این نظرسنجی بر اساس تعداد بازدید هر صفحه بررسی شده و در صورت نیاز محتوای ارائه شده در صفحه بهینه سازی و بروزرسانی می گردد. دریافت بازخوردهای مداوم از شهروندان منطقه در خصوص محتوای ارائه شده در پرتال منطقه 9، بهینه سازی مستمر این فرآیند را تضمین می کند.
نظرسنجی های صورت گرفته از صفحات پرتال شهرداری منطقه 9، به صورت کلی نیز ارزیابی گردیده و با بررسی میانگین این نظرات و تعداد بازدیدکنندگان، اثربخشی محتوایی و خدمات رسانی پرتال شهرداری انجام می گردد.
ابزار سوالات متداول به منظور دسترسی سریع شهروندان به سوالات خود در مورد خدمات شهرداری منطقه 9 بوده و این سوالات با استفاده از تماس های ثبت شده و نظرات و پیشنهادات ارسال شده بروز رسانی می گردد .
علاوه بر طرح نظرسنجی و مشارکت مردمی در پرتال شهرداری منطقه 9، در انتهای هر صفحه پیوند ارسال انتقادات و پیشنهادات در مورد خدمات و محتوای ارائه شده در پرتال وجود دارد و مسئولین آماده ی رسیدگی و استفاده از نظرات