مدیر اداره فناوری ، اطلاعات و ارتباطات (منصور باقری)
 
مسئول سایت (نیلوفر جمالی)

کارشناس اطلاعات توصیفی و مکانی (فرشاد شهسواری)

راهبر پرتال ، تردد ، VOIP ، اینترنت (فرنوش رهبران)

 راهبر سامانه آمار و تحلیل اطلاعات ( طیبه دارابی )

راهبر سیستم های مالی : قراردادها ، صورت وضعیت ، حفاری ها ( فائزه سلیمی - سمیه خلجی)

راهبر سیستم اتوماسیون ، امنیت و شبکه (شرین جمشیدی )

  کارشناس نرم افزار ( سمیه فرزادپور )


راهبر سامانه های خدمات شهری ( سامانه صورت وضعیت  الکترونیک )  ، سامانه مدیریت کارگران خدمات شهری ، سامانه مدیریت خودروهای خدمات شهری AVLS ( علی گلکاران )


نظرسنجی محتوایی

میزان رضایت مندی شما از محتوای این صفحهSubmit Survey