معاونت توسعه منابع انسانی

معاونت توسعه منابع انسانی

                                                     

سرپرست معاونت توسعه منابع انسانی


  فاطمه جوادی فرد
   
    تماس با معاون : 96037010
                                                                                 چارت سازمانی معاونت

سوابق شغلی


ادارات زیر مجموعه

رئیس امور اداری و کارگزینی = ابوالفضل آرام 96037015
رئیس اداره آموزش = عاطفه رزاق نیا 96037055
کارشناس مسئول امور ایثارگران = محمد حسین بخشی   96037020
مسئول رفاه =بهزاد اسد آبادی 96037025
دبیر تکریم ارباب رجوع = میثم شجاعیان
مسئول خدمات = اکبر بابا علیان 96037060